Sedat Yalçınkaya - TÜBİTAK Proje Desteği

TÜBİTAK destekli “Organik Atıkların Yönetimi için Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çok Kriterli Karar Destek Sistemi Oluşturulması: İzmir Örneği” isimli projemiz bölümümüz Dr. Öğretim Üyesi Sedat YALÇINKAYA’nın yürütücülüğünde 01.06.2018 tarihi itibariyle başlamıştır.

Projenin hedefi katı atık yönetim sisteminde planlama kaynaklı problemleri asgariye indirecek ve karar vericilerin bilimsel ve teknik esaslara dayalı kararlar vermesini sağlayacak bir karar destek modeli ve ilgili yazılımların geliştirilmesidir. Projenin toplam süresi 12 aydır.

Başa Dön